Fem nya naturreservat i Västmanland

Allt fler naturreservat är på väg att vildas i länet. Totalt i länet idag finns det 89 reservat och ytterligare fem reservat kommer att bildas under året säger Mårten Gustafsson vid Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Inom kort kommer Svartbergets naturreservat i Fagersta att utökas från idag 10 hektar till 20 hektar. För att bevara den biologiska mångfalden och bevara skyddsvärd natur har regeringen en målsättning att minst 320 000 hektar av landets skyddsvärda skog på 900 000 hektar ska vara naturreservat. Ett nytt naturreservat som planeras är Marstalla vid länsgränsen mot Upplands län. 200 hektar av reservatets planerade yta på 320 hektar ligger inom Heby kommun och skogen som är av urskogskaraktär innehåller många arter värda att bevara.