Ökat förtroende för sjukvården

Västmanlänningarnas förtroende för vården fortsätter att öka, visar resultaten från den senaste ”Vårdbarometern”.

”Vårdbarometern” är en årlig mätning av svenskarnas attityder till och upplevelser av hälso- och sjukvården.

1 000 länsbor får varje år svara på frågorna.

81 procent av västmanlänningarna tyckte år 2008 att de hade tillgång till den vård de önskar. Rikssiffran var 79 procent.

Det är fjärde året i rad som andelen nöjda västmanlänningar ökar.

Västmanland är också det län där flest uppger att de har tillgång till en fast läkarkontakt; 73 procent av länsborna svarade ja på den frågan. I Sverige som helhet var snittet 57 procent.

Michael Gawell
michael.gawell@sr.se