Fler skadas på obevakade övergångsställen

Antalet skadade vid obevakade övergångsställen ökar trots den så kallade zebralagen om bilisters väjningsplikt som trädde i kraft för tre år sen.
Under 2001-2002 uppgick antalet svårt skadade till 120 per år. Det är en ökning med tolv procent jämfört med åren 1995-1999.