Ingen lösning i salmonellafrågan

Det är fortfarande oklart vem som ska stå för kostnaderna vad det gäller saneringen av de gårdar som misstänks ha drabbats av salmonella.
Igår möttes Lantmännen och Jordbruksverket för att diskutera ansvarsfrågan. Lantmännen vill tillämpa en lag som säger att lantbrukare, som drabbas på det här sättet, har rätt till minst 50 procents ersättning från staten. Men Jordbruksverket anser istället att det är skadeståndslagen som gäller, och att Lantmännen ska ersätta bönderna som drabbats. Rolf Köhler på Jordbruksverket säger att risken finns att ärendet får avgöras i domstol, något som kommer dra ut på tiden. Totalt väntas kostnaderna bli dryga 200 miljoner kronor.