Strid mellan länen om vårdpersonalen

Nu försöker sjukvården i Uppland locka sjuksköterskor från Västmanland.
Skälet är att man har stor personalbrist just nu, bland annat har 20 av 40 sjuksköterskor på akuten sagt upp sig i protest och nu försöker landstingsledningen locka sjuksköterskor från Västmanland. Torbjörn Norling är avdelningschef vid akutmottagningen på Sala lasarett och han har märkt av deras ''rekryteringskampanj''. - Det är bland annat många annonser i tidningarna, säger han.