HD prövar inte - livstidsdomen för Arbogamorden står fast

(Uppdaterat kl 12:10)

Högsta Domstolen avslår nu den livstidsdömda Christine Schürrers begäran om prövningstillstånd när det gäller Arbogamorden, då två små barn dödades och deras mamma skadades svårt.

Det innebär att den rättsliga prövningen i domstolarna nu är slut och att livstidsdomen mot Schürrer står fast.

Mammans målsägandebiträde, advokat Marie Fredborg, är mycket nöjd med HD:s beslut.

För att Högsta Domstolen ska ta upp ett mål krävs exempelvis att ett mål ska vara principiellt vägledande.

Schürrers försvarare, advokat Per-Ingvar Ekblad Ekblad, skrev i överklagandet att det fanns flera principiellt viktiga saker i målet som gjorde att Högsta Domstolen borde ta upp det.

Han hävdade bland annat att det är oklart hur begreppet ”ställt utom rimligt tvivel” ska tolkas. Han ansåg vidare att hovrätten värderat indicierna i målet felaktigt och att beviskraven var för lågt satta.

Men advokat Ekblad får alltså inget gehör i HD, som inte beviljar prövningstillstånd i målet. Därmed står Svea hovrätts livstidsdom fast.

Advokat Marie Fredborg, mammans målsägandebiträde, är mycket nöjd och glad idag:

– Ja, jag är mycket glad för min klients räkning. Det hade varit jobbigt för henne att gå igenom det här en gång till.
Det är en väldig lättnad.

Enligt Marie Fredborg var HD:s beslutatt att inte bevilja prövningstillstånd inte oväntat.

– Det är svårt att få prövningstillstånd för brottmål och det här var dessutom ett indiciemål. Då är det ännu svårare, säger advokat Fredborg till P4 Västmanland.

Elisabeth Adolfsson
elisabeth.adolfsson@sr.se

Maria Edlund
maria.edlund@sr.se