Telefonsamtal avbröts - nu JO-anmäls händelsen

En intagen på fängelset har anmält att en vårdare tvingat honom att avbryta ett viktigt telefonsamtal han hade med sin advokat. Enligt fångens anmälan till Justitieombudsmannen motiverade vårdaren avbrottet med att telefonsamtalet blev för dyrt för anstalten.

Han menar också att vårdaren varit aggressiv och otrevlig mot honom vid andra tillfällen. Bland annat ska vårdaren ha kallat honom ”idiot” inför flera andra intagna på Salbergaanstalten.

Nu begär JO att Kriminalvården kommer in med ett svar på anmälan. JO kräver att Kriminalvården yttrar sig.

Elisabet Adolfsson
elisabet.adolfsson@sr.se