Tåglinjen Uven kan räddas

Företaget Tågkompaniet kan tänka sig att ta över trafiken på Uven, mellan Norrköping och Uppsala via Västerås.

Det säger vd:n Bengt-Erik Johansson. Bolaget har lämnat in en ansökan till Banverket om att få köra trafiken från i december i år.

Bengt-Erik Johansson säger till Sveriges Radio Sörmland att Tågkompaniet kan ta över trafiken och köra den utan bidrag från Rikstrafiken. Tågkompaniet kör tågtrafik i bland annat Bergslagen. Uven hotas av nedläggning sedan Rikstrafiken inet vill bidra med pengar och den senaste tiden har tågresenärer och politiker engagerat sig i ett upprop för att rädda trafiken på Uven.

– Vi är ett litet tågföretag och vi har följt med i debatten i media om bland annat finasieringen. Vi har räknat på detta och kommit fram till att vi kan köra samma trafik utan 16 miljoner kronor. Vi talar nu om för trafikhuvudmännen att vi kan köra om de vill. Vi kan fokusera på tarfiken utan att det kostar onödiga pengar, vi har en liten administration och ser att vi kan hitta smarta trafiklösningar och samordna trafiken med annan trafik.