fagersta

Kritik mot ungdomshem

Sundbo ungdomshem utanför Fagersta får allvarlig kritik av Statens institutionsstyrelse, SiS. En pojke lyckades rymma genom en ventilationslucka på vinden.

Enligt SiS är det anmärkningsvärt att den vakna nattpersonalen inte märkte något trots att det hördes ljud från pojkens rum. Larmet ska också ha startat flera gånger.

SiS anser att personalen borde ha varit extra vaksam då pojken tidigare sagt att han hade planer på att rymma, vilket han också gjort flera gånger.

Nattpersonalen har sagt att de trodde att pojken tränade på rummet och flyttade på en stol.

När det gäller larmen trodde nattpersonalen att det var falsklarm eftersom det tidigare förekommit en del falsklarm.

Personal på ungdomsboendet får nu skarp kritik för att inga åtgärder vidtogs, trots ljuden från pojkens rum och trots att larmet alltså gick igång vid upprepade tillfällen.

Sundbo ungdomshem har nu vidtagit åtgärder för att förebygga att liknande händelser sker igen och institutionsstyrelsen anser därför att det inte finns anledning till ytterligare åtgärder, och ärendet har avslutats.

Eva Kleppe
eva.kleppe@sr.se