västerås

Renoveringen av färjekajen försenas

Renoveringen av färjekajen i Västerås blir inte färdig till den 30 april som planerat. Arbetet fortsätter men den del som berör rederiernas båtturer i sommar ska inte störas, säger Thomas Vulcan enhetschef vid tekniska nämndens stab.

Orsaken till att renoveringen dragit ut på tiden är att stenläggningen av kajen har försenats 1 till 2 veckor på grund av vintern. Under fredagen hade kommunen ett möte med byggföretaget och ett av de berörda rederierna.

Eftersom Rederi Mälarstaden behöver kajen till helgen görs en tillfällig lösning så att det går att lägga till vid kajen redan nu, säger Thomas Vulcan.

Renoveringen av kajen fortsätter och tidsplanen följs.

Den 8 maj inleds den ordinarie färjetrafiken, berättar Thomas Vulcan. Och det kommer inte att bli någon byggarbetsplats resten av sommaren, i alla fall inte där turbåtarna finns, säger han.

Rederiernas båtplatser kommer att vara färdigställda senast den 15 maj.

När hela kajrenoveringen är klar vill Thomas Vulcan inte säga, men den del som berör rederiernas båtturer i sommar ska inte störas, säger han:

- Det är olika tidsramar som ligger kring hela kajen, men den etappen som berör turbåtarna är klar redan i mitten av maj.

Annika Nordin
annika.nordin@sr.se