Västerås

Biogasproduktionen på Gryta kan fördubblas med ny teknik

Om ett par år kan produktionen av biogas på Gryta avfallsstation i Västerås fördubblas. Västmanlands avfallsaktiebolag, VAFAB, vill bygga en ny anläggning där man använder ny teknik som gör det möjligt att restavfall som blöjor, örontops och till och med kladdiga plastkassar, blir till biogas.

– Ja, fantastiskt nog så kan det det. Lite organiskt här och lite organiskt där och så har vi sett att det faktiskt går att öka gasproduktionen utifrån det. Det är en anläggning för att kunna få fram den gasen ur restavfallet som vi vill bygga och också en krossningsanläggning för att få fram det här gas-substratet ur restavfallet, säger Eva Myrin, VD på VafabMiljö, till P4 Västmanland.

Tillståndsansökan i lämnas i vår
Redan idag återvinner man på Gryta nästan 15 tusen ton matavfall som blir biogas till fordon och biogödsel till spannmålsodling genom Svensk Växtkraft där VAFAB är delägare. Men nu vill man alltså gå ännu längre och genom ny teknik utvinna biogas av det är så kallade restavfallet. Under våren ska VafabMiljö söka tillstånd för den nya anläggningen som ska byggas på Gryta. 

Marknad för mer biogas finns 
Den biogas som produceras idag används som bränsle i stadsbussarna i Västerås och en tredje del exporteras till biogasbussar i Stockholm. Och tack vare den nya anläggningen kan man alltså dubblera biogasproduktionen och det finns en marknad, säger VD:n Eva Myrin:

– VL har nu planer på och funderingar på att arbeta med att utöka sin gasbussflotta: att gasbussar även ska gå till orter som Tillberga och Irsta och så vidare och i framtiden ännu längre, till Sala, Fagersta. Så det behövs en ökad gasmängd här. 

– Det är väldigt spännande därför vi skapar ett mervärde, restavfallet som har kostat oss mycket att göra oss av med kommer att kunna komma till nytta, säger Eva Myrin, VD för VafabMiljö AB, till P4 Västmanland. 

Jouko Kaijanen
jouko.kaijanen@sr.se