västerås

Förslag från föräldragrupp: "Gör Lillhagaskolan till friskola"

Lillhagaskolan i Västerås ska räddas från den beslutade nedläggningen. En föräldrargrupp driver planerna att köpa loss lokalerna och göra om den till friskola. Under onsdagskvällen hålls föräldramöte för att se om det finns något intresse för friskoleplanerna.

- Resultatet av det mötet kommer att ha avgörande betydelse hur fortsättningen ser ut, säger Kaj Östholm, tidigare lärare på skolan.

Nu är han med som rådgivare i den föräldrargrupp som driver friskoleplanerna. Tanken är att gå ihop med en redan existerande friskola och just nu lutar det åt att det blir den kristna Pilträdsskolan.

En ihopslagning skulle inte påverka Lillhagaskolans verksamhet och äventyrsinriktning. Det skulle bara innebära trygga fördelar menar Kaj Östholm.

- Vi skulle få en ökad trygghet ekonomiskt, framförallt genom att ha en en gemensam administration, säger han.

Om det finns ett tillräckligt stort intresse bland föräldrarna att låta sina barn fortsätta som elever på Lillhagaskolan fast i friskoleform, så kommer allt att starta till hösten.

En tidigare genomförd enkätundersökning bland föräldrarna har visat på ett stöd för friskoleformen.

Trots att inget ännu är helt spikat, har Kaj Östholm varit i kontakt med det kommunala fastighetsbolag som äger skollokalerna och diskuterat ett eventuellt uppköp.

- Vi har full uppbackning från alliansen så vi tror inte att det kommer att vara några problem, säger Kaj Östholm.

Audrey Erath
audrey.erath@sr.se