Fagersta

JK vill inte ha kameraövervakning

Jusitiekanslern, JK, har överklagat beslutet att tillåta kameraövervakning på tre skolor i Fagersta.

Länsrätten har tidigare gett Fagersta kommun rätt att kameraövervaka skolgårdarna på Per Olsskolan, Risbroskolan och Alfaskolan under nattetid, på helger och lov.

Detta efter att man haft problem med klotter och skadegörelse vid skolorna.

Men JK överklagar alltså länsrättens dom till Kammarrätten.

JK tycker inte att det är så mycket brottslighet vid skolorna att det väger tyngre än det ingrepp i den personliga integriteten det innebär med kameraövervakning.

Patrik Åström
patrik.astrom@sr.se