Rättspsyk får kritik

Socialstyrelsen är klar med sin utredning av rättspsykiatrin i Västmanland där en rymningsbenägen patient lyckades få tag på en nyckelknippa som hörde till personalen.

Patienten lyckades lura till sej nycklarna genom att be om en frukt. När den anställde gick in i rummet bredvid tog patienten nycklarna ur ett skåp och lyckades behålla dom i några dagar, dock utan att rymma.

Socialstyrelsen finner det anmärkningsvärt att patienten placerats på en avdelning med för låg säkerhetsklass och förutsätter nu att man tar fasta på personalens behov av utbildning och kompetensutveckling.