västerås

14 måste sluta på VLT

Nu är det helt klart att 14 journalisttjänster försvinner på tidningen VLT. De centrala förhandlingarna om sparpaketet på tidningen är nu avslutade. Johan Lif, SJF:s klubbordförande på VLT, säger att förhandlingarna varit mycket tuffa och han är mycket besviken.

– Resultatet var inte oväntat, vi har ju hela tiden mött den här oviljan från arbetsgivaren att göra lösningar som skulle undvika uppsägningar, till exempel frivilliglösningar. Och det är klart att det är skandalöst att en tidning som gjort stora vinster under många års tid nu plötsligt har tomt i sina kassor och inte kan investera i sin personal. Det är en stor katastrof för tidningen att det nu slutar som det gör, en enorm kompetensförlust, säger SJF:s klubbordförande Johan Lif till P4 Västmanland.

Enligt Johan Lif måste tidningen nu organisera om verksamheten till en mindre redaktion, minska ambitionerna och göra en tidning med mindre resurser.

– Det är svårt att överblicka vilka konsekvenser det här får, men det är klart att det är kraftigt negativt att 14 tjänster försvinner.

Men är det inte rimligt med åtgärder om det fattas i kassan?

– Vid intäktsbortfall är det rimligt att man gör besparingar så att man inte hamnar på röda siffror, men vi är på ett sätt offer för den aggressiva uppköpsstrategi som moderbolaget Stampen har ägnat sig åt de senaste åren, att man har köpt många andra bolag och gjort så stora investeringar så att man inte har något kvar när det kommer en lågkonjunktur och då är man tvungen att slakta en sådan här verksamhet, säger Johan Lif till P4 Västmanland.

VLT har successivt minskat personalstyrkan de senaste åren och kvar efter de här uppsägningarna blir ett 60-tal journalisttjänster, enligt Johan Lif.

Neddragningarna nödvändiga enligt Promedia

– Det är alltid tråkigt när medarbetare, många gånger väldigt duktiga sådana, tvingas lämna företaget. Men som mediavärlden har utvecklat sig idag så har vi inget annat val än att rätta munnen efter matsäcken. Det känns jättetråkigt, säger Johan Färnstrand, vd för Promedia som äger VLT.

Hur kommer läsare och prenumeranter att märka av att det blir färre medarbetare på redaktionen?

– Det är ingen tvekan att det kommer att märkas, men förhoppningsvis i väldigt liten utsträckning.

Kommer det att bli fler varsel på sikt?

– Det här bedömer vi som tillräckligt. Huruvida konjunkturen fortsätter nedåt nu det kan jag inte sia om men i nuläget bedömer vi det som tillräckligt, säger Johan Färnstrand, vd för Promedia.

Michael Gawell
michael.gawell@sr.se