västerås

Journalproblem lösta på barnpsyk

Arbetsmiljöverket nöjer sig med de åtgärder som vidtagits på barn-och ungdomspsyk i Västerås, för att komma till rätta med problemen med det datoriserade journalsystemet Cosmic.

Det var i början av april som skyddsombudet på barn- och ungdomspsyk i Västerås gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Han menade att arbetssituationen på kliniken var extremt stressande på grund av journalsystemet Cosmic. Det gällde hanteringen av remisser, lab- och röntgensvar och recept.

Skyddsombudet menade också att systemet kunde leda till att man missar viktig information, vilket han menade kunde vara en säkerhetsrisk.

Men de åtgärder som nu vidagits räcker, anser alltså Arbetsmiljöverket.

 – Man har anställt en person på kliniken som hjälper till med och informerar om journalsystemet. Vi bedömer att det är tillräckligt, och kommer därför inte att gå vidare i ärendet, säger Lena Boman, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, till P4 Västmanland.

Jouko Kaijanen
jouko.kaijanen@sr.se