Höga radonbidrag i länet

Västmanland är det län där man betalat ut störst belopp per invånare för radonsanering i bostäder sedan bidraget infördes 1994. Det visar siffror från Boverket.

I tabellen där man jämför förhållandena länsvis ligger Skåne och Norrbotten ligger i botten med tre kronor per invånare och Västmanland i topp med 83 kronor per invånare.

Bidraget till åtgärder mot radon i egnahem är hälften av den godkända kostnaden, dock högst
15 000 kr. Enligt Boverket har utbetalningen av bidrag för radonsanering i bostäder ökat stadigt de senaste åren.