Nya utbrott av hästsjukdom

En allvarlig nervsjukdom, polyneuropati, har drabbat hästar på några orter i landet, bland annat på en gård i Västmanland.

Sjukdomen gör att hästarnas förmåga att styra rörelserna blir sämre, de blir svagare och musklerna förtvinar delvis.

Redan 1998 upptäcktes de första fallen av Polyneuropati i Sverige. Sedan dess har sjukdomen återkommit varje vårvinter.

Sedan sjukdomen upptäcktes har ungefär hundra hästar insjuknat. Hälften av dessa har blivit så pass sjuka att de inte längre kunnat gå och därför avlivats av djurskyddsskäl. De som inte avlivas kanske aldrig blir helt återställda efter sjukdomen.

Hästar har alltså insjuknat i Västmanland den senaste tiden, men det är inte första gången hästar från Västmanland insjuknar i Polyneuropati. Smittade hästar rapporterades också 2005 och 2008.

Gittan Gröndahl vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt säger att man inte vet varför hästarna insjuknar. Det kan ha att göra med fodret, men det går inte säkert att säga.

Gittan Gröndahl är projektledare för ett treårigt forskningsprojekt som ska reda ut vad polyneuropati beror på. Projektet startades 2007 med stöd från Stiftelsen Svensk Hästforskning med målet att kartlägga och beskriva sjukdomen.