västerås

Nya fall av VRE på Centrallasarettet

På Centrallasarettet i Västerås har man återigen upptäckt flera fall av den multiresistenta bakterien VRE. Det kommer leda till att en handfull planerade operationer nu måste skjutas upp, fram till dess att smittan är borta från sjukhuset.

Men Per Otto Olsson, chef för kirurgdivisionen, tonar ner problemen.

– Några medicinska risker med det här finns inte, vi opererar alla akuta sjuka och alla cancerpatienter. Inga patienter har insjuknat på grund av bakterien, de är endast bärare av den.

Det här utbrottet av VRE är inte det första, under vintern och våren hade Centrallasarettet stora problem med den multiresistenta bakterien. Efter de tidigare utbrotten fick landstinget i uppdrag att senast i morgon lämna in en handlingsplan till Socialstyrelsen, där man beskriver hur man ska komma tillrätta med smittan i fortsättningen.

– Den handlingsplanen kommer att lämnas in oberoende av det här, säger Per Otto Olsson till P4 Västmanland.

Han kan inte svara på huruvida det senaste utbrottet av smittan kommer leda till några ändringar i handlingsplanen.

Emil Östman
emil.ostman@sr.se