Salbohed

Hästägare om sjukdomen

Nya fall av hästsjukdomen polyneuropati har upptäckts i Västmanland. Sjukdomen upptäcktes för 11 år sedan i Norden och har sedan dess har drabbat ett antal hästgårdar i länet. Karin Jonstad utanför Salbohed, har en häst som drabbades av sjukdomen förra året.

Typiskt är att hästarnas förmåga att styra sina rörelser blir sämre och att musklerna förtvinar.

Nervsjukdomen orsakar ett stort lidande och forskarna vet inte vad det är som orsakar sjukdomen.

Nervsjukdomen orsakar ett stort lidande och forskarna vet inte vad det är som orsakar sjukdomen.

De tror att det är fodret som är boven i dramat.