Sala

Landstinget bygger nytt för 228 miljoner

Landstinget ska bygga en ny rättspsykiatrisk klinik i Sala. Schaktningsarbeten har redan påbörjats vid Norrängsgatan, i utkanten av staden.

Hela bygget beräknas kosta 228 miljoner kronor och ska vara klart år 2011.

– Syftet med bygget är dels att höja säkerhetsklassen, dels att förbättra arbetsmiljön och dels att se till att landstinget har moderna lokaler som klarar de krav som ställs på funktionalitet och rationalitet, säger Tomas Högström (M), som är landstingsstyrelsens ordförande.

Den nya kliniken får fyra avdelningar och i byggnaden ska all rättspsykiatrisk verksamhet samlas. Idag finns rättspsykiatrisk verksamhet i Sala, men utspridd på olika platser.

Bygget kommer att generera 326  årsarbeten inom byggbranschen, enligt Tomas Högström, och han säger också att landstinget inte har några problem att finansiera det 228 miljoner kronor dyra bygget.

I det finansiella läget som råder är det bara bra att passa på, säger Tomas Högström:

– Det här har ju då visat sig bli billigare i år i jämförelse med den preliminära bedömning som gjordes i augusti förra året, säger Tomas Högström (M) till P4 Västmanland.

Kristin Axinge Jaslin
kristin.axinge-jaslin@sr.se