Västerås / Skinnskatteberg

Ambulansstation och akutbil utreds vidare

Förslagen kring planerna en ny ambulansstation i Eriksborg i Västerås och en akutbil i Skinnskatteberg går vidare. Det beslutades på landstingsstyrelsen igår.

Tomas Högström (M), ordförande i landstingsstyrelsen, säger till P4 Västmanland att man har valt att gå vidare med förslagen, och att en ambulansstation vid Eriksborg skulle innebära en effektiv placering för ambulansen att snabbt ta sig till länets norra delar.

Enligt honom skulle ambulansstationen kosta fem miljoner kronor.

Beslut i frågan kommer att tas i tidig höst.

Bakgrunden till ambulansutredningen, som precis blivit klar, bygger på en diskussion om var ambulanserna ska vara placerade i länet.