Landstinget förbereder vaccinering

Landstinget Västmanland beställer knappt 500 000 vaccindoser mot den nya influensan A/H1N1, som också kallas svininfluensan. Kostnaden beräknas bli drygt 30 miljoner kronor.

Det är ännu inte bestämt hur det vaccin som nu beställs kommer att användas, enligt ett pressmeddelande från landstinget.

Vaccinet ges i två doser per person. De doser som nu kommer att köpas in kommer därför att räcka till hela länets befolkning om det behövs.

Vaccinet kommer att bli tillgängligt under hösten.

Svininfluensan klassades nyligen som en pandemi.

Genom sitt beslut följer Landstinget Västmanland en rekommendation från Socialstyrelsen.

Elisabeth Adolfsson
elisabeth.adolfsson@sr.se