köping

Krisen i bilindustrin påverkar utbildningar

Volvos dåliga ekonomi och minskad efterfrågan på arbetskraft inom företaget påverkar nu Volvos teknikgymnasium i Köping. I höst kommer de inte att ta in några elever.

Utbildningen som Ullvi gymnasium driver tillsammans med Volvo Powertrain har lagts på is på obestämd tid. Det har lett till att teknikgymnasiet inte kunnat uppfylla sina löften berättar barn och utbildnings-nämndens ordförande Roger Eklund.

– Eleverna har blivit lovade utlandspraktik och sommarjobb men det har Volvo haft svårt att uppfylla vilket har upprört elever och föräldrar, berättar Roger Eklund.

De elever som redan går på Volvo Teknikgymnasium kommer att få möjlighet att slutföra utbildningen.

Den senaste lågkonjunkturen har slagit hårt mot många delar av samhället och nu alltså även mot ett gymnasieprogram. Men det behöver inte nödvändigtvis vara negativt enligt Roger Eklund

– Vi har sett att ungdomarna har tagit till sig av det här och valt att utbilda sig inom andra branscher där jobben är fler, eller välja program som gör det lättare att studera vidare efter gymnasiet.

Emil Östman
emil.ostman@sr.se