Projekt ska öka biogasanvändningen

Nästa vecka ska näringslivscheferna i Köping, Arboga och Kungsör träffas för att diskutera hur arbetet med att öka användningen av biogas ska gå till och även ta reda på hur intresset ser ut lokalt.

Länsstyrelsen har beviljat projektmedel till en förstudie och femton aktörer i länet är med och finansierar. Bland annat bidrar Köping med 15 000 kronor.

Målen är bland annat att öka lokal produktion av biogas, öka antalet tankställen från dagens 40 till 100 år 2016, och att andelen biogas i fordonsbränsle ska öka från dagens 0,4 procent till 10 procent.

Michael Gawell
michael.gawell@sr.se