Högskolan arbetar för jämställdhet

Mälardalens Högskola ska utbilda företag, kommuner och landsting i jämlikhet och mångfald. Skolan får sex miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att utbilda bland annat chefer och ekonomer. Dessutom ska personer utbildas till vad man kallar förändringspiloter, som specifikt ska arbeta med att förändra ojämlika mönster på arbetsplatserna.

Enligt högskolans jämställdhetssamordnare, Torbjörn Messing, ska man bland annat utbilda folk som ska jobba med att förändra ojämlika mönster på sina arbetsplatser.

– Det kan handla om jämställdhetsutbildningar till chefer och att utbilda ekonomer i genderbudgeting. Men vårt huvudfokus är att utbilda förändringspiloter, alltså personer som ska förändra ojämlika mönster på sina arbetsplatser.

Mälardalens högskola har under en längre tid arbetat strategiskt för att öka kunskapen inom organisationen för genus- och mångfaldsfrågor, och på högskolan bedrivs forskning inom området. Men genom projektet JämBredd hoppas högskolans jämställdhetssamordnare Torbjörn Messing att fler ska få del av dessa kunskaper.

Jouko Kaijanen
jouko.kaijanen@sr.se