Statliga pengar till äldrevården

Regeringen har beslutat att dela ut 1,3 miljarder i stimulansbidrag till Sveriges kommuner och landsting för vård och omsorg till äldre. Landstinget Västmanland får drygt 10,5 miljoner kronor. Av kommunerna i läner får Västerås mest och Skinnskatteberg minst.

Äldrevården i Västerås får ett extra tillskott på drygt 12 miljoner kronor.

Sala och Köping får över 2,5 miljoner kronor vardera.

Den kommun i Västmanland som får minst pengar är Skinnskatteberg som ska få drygt 500 000 kronor.

Köpings kommun får nästan 3 miljoner kronor, och de pengarna kommer väl till pass, säger Roger Eklund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden:

 – Ett välkommet och väntat tillskott!