Präst = kvinnoyrke?

Prästyrket håller på att bli ett kvinnojobb.

Det är nämligen fler kvinnor än män som söker in till prästutbildningarna i landet och som prästvigs.

Cecilia Alsterlund, rekryteringsansvarig inom Västerås stift, menar att det inte finns några enkla svar på varför fler kvinnor än män söker sig till prästyrket.

En trens är att det är fler kvinnor som söker till akademiska utbildningar överlag, menar hon.

Dessutom är det fortfarande fler män än kvinnor som tjänstgör som präster, även om det är fler kvinnor som söker till prästutbildningarna.