Sala

Sala kommun ger inte upp kampen mot myggplågan

I en skrivelse till Kemikalieinspektionen och Miljödepartementet begär kommunen en omprövning av beslutet att inte bevilja dispens för bekämpning av stickmyggor i Bännbäck och Balsta i Sala kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson skriver i ett pressmeddelande att situationen i stora områden av norra Sala kommun är näst intill ohållbar för såväl människor som djur.

Nu vill hon att myndigheterna tillåter bekämpning av myggorna.

Maria Grandin
maria.grandin@sr.se