Västerås

Mälarenergi får tillstånd att elda sopor

Idag blev det klart att Mälarenergi får elda sopor i Västerås. Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ger Mälarenergi tillstånd att bygga en förgasningsanläggning, där sopor ska förgasas och omvandlas till energi.

Mälarenergi kommer att investera närmare 2,5 miljarder kronor i den nya anläggningen, och miljödomstolen ger tillstånd till förbränning av 500.000 ton förbehandlat avfall årligen, samt ytterligare högst 40.000 ton förbehandlat farligt avfall.

I avvaktan på ytterligare utredning skjuter domstolen upp fastställandet av de slutliga villkoren för bland annat utsläppen av dagvatten, processvatten och spillvatten.

Domstolen kräver dock att lagring och beredning av avfall som kan orsaka luktproblem och nedskräpning av omgivningen, bara får ske inomhus eller i container.

Gunnar Eriksson
gunnar.eriksson@sr.se