Köping

Köpings kommun anmälda till Skolinspektionen

Två elever som går på en skola i Köpings kommun har blivit utsatta för mobbning. Nu har kommunen anmälts till Skolinspektionen.

Det var i slutet av maj som två personer gjorde en anmälan till Skolinspektionens barn- och elevombud. Enligt anmälan ska två elever som går på en skola i Köpings kommun ha blivit utsatta för fysiska övergrepp och kränkande ord under tre års tid.

I ett yttrande från Köpings kommun medger skolans rektorer att eleverna har blivit utsatta för kränkande behandling. Rektorerna skriver vidare att de har följt skolans plan mot kränkande behandling och hänvisar till åtgärder som har vidtagits för att förhindra mobbningen av de båda eleverna.

Men anmälarna tycker inte att skolan har gjort tillräckligt. Nu ska barn och elevombudet ta ställning till om kommunen har följt skollagen och gjort vad de har kunnat för att förhindra kränkningar.

Förra året gjordes sexton anmälningar om kränkande behandling i Västmanland. Det är näst flest i landet, procentuellt räknat, men skillnaderna är små.

Staffan Andersson
staffan.b.andersson@sr.se