västerås

Omstridd renovering fall för HD?

Den omstridda renoveringen av Hedensbergs gård utanför Västerås kan bli ett fall för Högsta Domstolen.

1700-talsgodset är ett byggnadsminne och skyddas enligt Kulturminneslagen.

Tingsrätten har tidigare dömt vd:n för bolaget Hvalfisken, Mats Gustafsson, till dagsböter för att ha renoverat godset utan tillstånd, trots att det är skyddat enligt Kulturminneslagen.

Både Mats Gustafsson och åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt, men hovrätten beslutade att inte pröva fallet.

Nu väljer Mats Gustafsson att överklaga domen till HD.

Staffan Andersson
staffan.b.andersson@sr.se