Allt färre kejsarsnitt i Västmanland

I Västmanland har det tidigare gjorts fler kejsarsnitt än på andra håll i landet, men nu minskar de. Man börjar nu närma sig andra landstings nivåer. Det är de senaste årens arbete med att minska kejsarsnitten som gett resultat.

– Till vår stora glädje såg vi att kejsarsnittsfrekvensen sjönk. 2008 var den 18 procent från att ha varit 20 procent 2007, och nu första halvåret 2009 är nivån på kejsarsnitten 16 procent, säger Anna Berglund, överläkare inom mödrahälsovården i Västmanland.

Det var de tidigare höga siffrorna när det gäller kejsarsnitt som fick hela mödrahälsovården, från barnmorskor till läkare, att agera. När förlossningsvården började granska tidigare kejsarsnitt så har man nu lyckats minska de onödiga.

Den nivå som är idag är acceptabel, anser Anna Berglund, som gläds över att de är de planerade kejsarsnitten som minskat:

– Ja, till min glädje så verkar det som om vi vänt den trenden lite grann. Så det sista halvåret så har vi 40 procent planerade och knappt 60 procent akuta.

 – Då det känns som om det är en mer rimlig fördelning av kejsarsnittsbesluten.

Kan ni få ner de planerade kejsarsnitten?

– Svårt att säga, det kommer i alla fall att ta lite tid.

Det beror, enligt Anna Berglund, på att förlossningsvården ett tag framöver får ta konsekvenserna av tidigare beslut om kejsarsnitt.

– Har man en gång blivit planerat snittad är det svårt att komma och säga att det skälet inte gäller nästa gång. Sedan så har vi de som blivit snittade två gånger och som av medicinska skäl måste snittas igen. Det kan vara att livmoderväggen inte håller, säger Anna Berglund till P4 Västmanland.

I hela landet föds idag mer än var sjätte barn, 17,5 procent, med kejsarsnitt. Det är en kraftig ökning från 1970-talet då 5,3 procent av barnen föddes med snitt. Det är främst de planerade snitten som ökat.

Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se