Jätteorder till ABB

ABB har fått en order i Saudiarabien, värd 34 miljoner dollar. ABB ska uppgradera och utöka 20 transformatorstationer som ska höja kapaciteten i kraftnätet i landets västra delar. Projektet ska vara klart 2010.