Västerås

Kritik mot sopeldning

Naturskyddsföreningen i Västerås är kritisk till att Mälarenergi får elda sopor. Det var igår som Miljödomstolen gav tillstånd att bygga en ny förgasningsanläggning, där sopor ska förgasas och omvandlas till energi.

– Det känns inte som en hållbar satsning för miljön att bränna sopor från Europa. När man bränner sopor förlorar man sporren att lösa det här problemet långsiktigt, nämligen att minska mängden avfall genom återanvändning och återvinning, säger Hanna Flygar, ordförande för Naturskyddsföreningen i Västerås.

Naturskyddsföreningen har ännu inte tagit del av domen. Men de riktade kritik mot Mälarenergis ansökan.

– Vår oro är att det bildas och ansamlas giftiga ämnen som kommer att läcka ut här i Västerås. Det kan vara ämnen som inte bryts ner och påverkar människorna och miljön lång tid framöver.

I avvaktan på ytterligare utredning har miljödomstolen skjutit upp fastställandet av de slutliga villkoren för förgasningsanläggningen. 

Förutom Naturskyddsföreningen har bland andra Naturvårdsverket, Fiskeriverket och länsstyrelsen haft synpunkter på den planerade anläggningen, men Kennet Jönsson, vd för Mälarenergi, tvivlar inte på att det är möjligt göra alla nöjda.

- Våra experter håller på och tittar på det här och jag tror inte att det inte går att uppfylla alla krav.

Mälarenergi kommer att investera närmare 2,5 miljarder kronor i den nya anläggningen, och miljödomstolen ger tillstånd till förbränning av 500.000 ton förbehandlat avfall årligen, samt ytterligare högst 40.000 ton förbehandlat farligt avfall.

Staffan Andersson
staffan.b.andersson@sr.se

Gunnar Eriksson
gunnar.eriksson@sr.se