Många översvämmade vägar

Regnovädret har medfört att flera vägar i Västmanland - bland annat i Kolbäck, Norberg och Västerås - har svämmat över.

Bland annat är vägen vid viadukten i Kolbäck översvämmad.

Länsväg 703 vid Klackberg står också under vatten. Där är vägen avstängd i båda riktningar.

Väg 745, vid Fragg, nordväst om Norberg, är till hälften översvämmad, och ett träd har fallit över körbanan. Vägen beräknas bli framkomlig först under förmiddagen.

Det är problem också på fler vägar, bland annat i Karbenning.

Också i Västerås finns det vatten på vissa vägar, exempelvis på E18 vid Korsängsmotet. Där ska det gå att passera om man är försiktig.

Elisabeth Adolfsson
elisabeth.adolfsson@sr.se