Allt färre patentansökningar

Antalet patentansökningar i Västmanlands län minskat under årets fyra första månader. I år har hittills 30 patentansökningar lämnats in till patent - och registreringsverket vilket kan jämföras med samma period förra året då lämnades 35 stycken ansökningar in.

Trots minskningen av patentansökningar så ligger Västmanland ändå på tredje plats i Sverige med att ansöka om patent. Antalet patent i Västmanland är 12 stycken på 100 000 invånare, riksgenomsnittet ligger på 6,7.