Bygdegårdar digitaliseras

Bygdegårdarna i Västmanland ska digitaliseras. I höst söker 15 bygdegårdar bidrag av boverket för att kunna satsa på ny teknik.

Per-Olof Graaf, ordförande i Västmanlands bygdegårdsförening, ser många möjligheter med digitaliseringen.

– Det finns mycket potiential runt bygdegårdarna för att hjälpa till med service och inte bara hyra ut gården, utan göra lite till, säger han.

I höst kommer hälften av Västmanlands trettio bygdegårdar att lämna in en ansökan till boverket. Syftet är att få pengar till att köpa moderna filmprojektorer och anpassa bygdegårdarna till den nya tekniken.  

När väl bygdegårdarna är digitaliserade ska de anslutas till Folkets hubb, ett projekt som bland andra Kungliga tekniska högskolan och Folkets hus är med och driver. Folkets hubb har planer på ett riksnät som binder samman digitala samlingslokaler med fiberbaserad bildteknik, så att mindre orter på lands- och glesbygden får tillgång till kultur och samhällstjänster.

I framtiden tänker sig Per-Olof Graaf att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan har terminaler på  bygdegårdarna. Men också att ungdomar kan vara där och spela tv- och dataspel. Dessutom ska det finnas en bred underhållnings- och kulturverksamhet med exempelvis direktsända konserter och teaterföreställningar. 

– Bygdegårdarna måste följa med om vi ska vara med på banan över huvud taget, tror jag. Annars får man nog slå igen bygdegårdarna, säger Per-Olof Graaf, ordförande i Västmanlands bygdegårdsförening

Staffan Andersson
staffan.b.andersson@sr.se