Sala

Myggplågan i Salatrakten kan mildras

Efter en ny ansökan har Kemikalieinspektionen nu ändrat sig och ställer sig positiv till bekämpning av mygglarver i de områden kring Nedre Dalälven där man tidigare sagt nej. Det kan innebära en lindring av myggplågan i Bännbäck och Balsta i den norra delen av Sala kommun.

Carola Gunnarsson (C), kommunalråd i Sala kommun, tror att Kemikalieinspektionen utsattes för ett så stort tryck den senaste veckan att de inte kunde göra annat än att ändra sig.

– Vi har kunnat visa att läget är mer akut än vad det var när Kemikalieinspektionen sa nej i juni. Nu är det en katastrofsituation, inte minst i de norra delarna av Sala kommun, säger Carola Gunnarsson. 

Tidigare i veckan skrev Carola Gunnarsson till både Kemikalieinspektionen och miljöministern för att få lov att spruta bort myggen.

Men ännu är inte saken avgjort. Regeringen måste först ge tillstånd till en speciell dispens, enligt miljöbalken, och på Kemikalieinspektionen hoppas man få den dispensen när regeringen träffas nästa torsdag.

I den nya ansökan har myggbekämpningsprojektet också begärt ett statligt stöd på fyra miljoner kronor för att ha råd att utföra besprutningen, eftersom den blir mer omfattade än planerat.

Carola Gunnarsson tror att en besprutning skulle betyda mycket för kommuninvånarna.

– Det är klart att en besprutmning kan ge en förbättrad situation under den resterande delen av sommaren. Men att det regnar så mycket nu är bekymmersamt. Det kan innebära att situationen blir ännu värre, säger hon till P4 Västmanland.

Staffan Andersson
staffan.b.andersson@sr.se