Lokal politiker skuldsatt

En politiker inom landstinget Västmanland har skulder på flera hundra tusen kronor hos kronofogden. Men ledningen för partiet som politikern företräder tycker inte att politikern behöver lämna sina förtroendeuppdrag.

Under flera års tid har en lokal politiker haft stora skulder hos kronofogden. Politikern har flera förtroendeuppdrag och är bland annat ledamot i landstingsfullmäktige. 

Politikern säger till P4 Västmanland att den största orsaken till skulderna är ett företag som startades men aldrig användes, och att denne slarvade med pappersarbetet kring företaget.

För ett och ett halvt år sedan utmättes skulderna och sedan dess har pengar dragits från politikerns inkomst varje månad. Skatteskulden är i stort sett avbetald men de övriga skulderna, alltså skulder där inte staten är fordningsägare, uppgår i dagsläget till 240 000 kronor.

– Det hade varit en sak om jag hade struntat i att betala tillbaka, nu gör jag i alla fall rätt för mig", säger politikern till P4 Västmanland och hänvisar till de löpande avbetalningarna.  

Den lokala ledningen för det parti som politikern företräder är inne på samma linje. Partiets policy är att alla skulder ska betalas och eftersom politikern betalar av på skulderna får politikern fortsatt förtroende.

Politikern ligger också i en tvist med kronofogdemyndigheten rörande en del av skulderna.  

Men vad är det som gäller? Får en förtroendevald politiker ha skulder hos kronofogden?

– Ofta brukar man koppla ihop rätten att vara politiker med medborgarrätten. I en demokrati är medborgarrätten kopplad till människovärdet och inte så mycket till vad man har för ekonomi, säger Magnus Hagevi, statsvetare på Växsjö Universitet. 

Men stora skulder kan förstås leda till förtroendeproblem. Och det är upp till partierna att välja vilka företrädare man vill ha.

– Är det ett parti med ordning och reda som profil då är det kanske tuffare att ha en massa kronofogdskulder, säger Magnus Hagevi.

Staffan Andersson
staffan.b.andersson@sr.se