Färre västmanlänningar anmäler sig till NIX-registret

Allt fler svenskar anmäler sig till nix-registret för att undvika telefonförsäljare. Men i Västmanland går man emot den trenden.

Här är det istället allt färre som väljer att blockera sitt nummer.

Drygt 50 procent i länet har anmält sig till nix, vilket är en liten nedgång jämfört med förra året.

Det visar en sammanställning från SIFO.

Norrbotten är det län som har flest nixade hushåll i hela landet, där har nästan 60 procent anmält sig till nix-registret.