Karbenning

Friskola ersätter Nickeboskolan i Karbenning?

Häromveckan beslutade kommunpolitikerna i Norberg att lägga ner Nickebo skola i Karbenning, på grund av sviktande elevunderlag. Karbenningsbygdens intresseförening riktar nu in arbetet på att intressera Norberg och Fagersta för att starta en gemensam friskola för alla årsklasser, en friskola som bygger på idén om en tankesmedja. Det berättar intresseföreningens ordförande, Lotta Gröning:

Idén om en friskola som tankesmedja skulle bland annat bygga på samarbete med Engelsbergs bruk.

Skolan skulle ha fritt intag och knyta personer med specifika kunskaper till projektet.