Västerås

Kejsarsnitt minskat rejält i länet

Förlossningsvården i länet har minskat de planerade kejsarsnitten rejält. Idag sker det fler akuta än planerade kejsarsnitt och det är en positiv utveckling, säger Anna Berglund överläkare inom mödrahälsovården landstinget Västmanland.

-Man har pratat mycket om de förlossningsrädda kvinnorna och att få snitt på egen begäran och det har varit ute i pressen väldigt mycket de senaste åren. Men så blir det så om man börjar snitta planerat i högre grad så drar det med sig att man blir van att lösa problem med kejsarsnitt. Då blir det fler akuta snitt också. Ganska typiskt när man har en hög frekvens är att det är ungefär hälften, hälften, säger Anna Berglund till P4 Västmanland.

-Det viktiga är att se över när och i vilka situationer som ett kejsarsnitt görs och förlossningsvården tar hand om de kvinnor som är rädda att föda vaginalt, det säger Anna Berglund som tycker att det är viktigt att bryta attityder och att slentrianmässigt ta till kejsarsnitt.

- Man ska ju naturligvis vara noga med att gå igenom vad som är bäst för kvinnan. Kejsarsnitt har medicinska risker för kvinnan och även lite grann för barnet. Särskilt under de första timmarna efter förlossningen, säger Anna Berglund och fortsätter.

- Det har ju även kommit ny forskning, vetenskapliga arbeten som antyder att det är negativt för barnet att inte ha den här övergångsfasen mellan att ligga i magen och komma ut till i världen. Att det kan ha långtidseffekter för barnet. Men det är svårt att värdera de studierna än så länge, avslutar Anna Berglund.

Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se