Hörselskador vanliga bland musiker i länet

Det är inte ovanligt med hörselskador bland musiker. När Västmanlandsmusiken inspekterades av arbetsmiljöverket tidigare i våras så upptäcktes en rad brister i arbetsmiljön. Vi hör Lena Boman på arbetsmiljöverket:

- Tinnitus är ett gissel, det som är farligt för musikerna är att dom hela tiden har ett ljud i örat, säger Lena Boman på Arbetsmiljöverket.

Några av dom punkter där ändring eller förbättring var ett krav var bland annat att Västmanlandsmusiken skall genomföra undersökningar för att bedöma vilka som kan vara utsatta för risk för hörselskada.

Man ska också göra rutinmässiga hörselundersökningar av musikerna för att upptäcka eventuella försämringar i hörseln.

Innan den 30 september ska dom ha ha åtgärdat problemen annars kan det leda till böter.

- Vi kommer hinna att åtgärda Arbetsmiljöverkets krav innan den 30 september, säger Dag Celsing på Västmanlandsmusiken.