Västerås

Frövisjön restaureras

Miljödomstolen har gett klartecken till att restaurera Frövisjön utanför Skultuna. Vattennivån ska höjas och förhoppningen är att Frövisjön åter igen ska bli en fågelsjö. 

Förslaget kommer ursprungligen från länsstyrelsen. Lantbrukaren Lars Andersson, en av tio markägare som nu vill restaurera sjön, var först tveksam.  

– Vi frågade oss hur mycket det skulle påverka vår åkermark. Men det visade sig att det var rätt lite mark som skulle påverkas. När vi diskuterade vidare kom vi fram till att det här skulle kunna vara bra för framtiden, säger Lars Andersson. 

I dag är det tveksamt om man kan kalla Frövisjön för en sjö. Det ser mer ut som ett träsk.

Men nu ska alltså vattennivån höjas. Lågvattenståndet ska höjas med 70 centimeter och högvattenståndet ska höjas med en meter. Förarbetet är redan gjort och nu ska det byggas vallar och en fördämning så att vattennivån kan regleras.

Prislappen är tre miljoner kronor och projektet finansieras till nittio procent av EU-pengar. Markägarna får också ersättning för förlorad åkermark.

En fördel med restaureringen är att Frövisjön, precis som alla våtmarker, kommer att fånga upp växtnäring, framförallt fosfor. När vattnet sedan rinner ut i Mälaren är det mindre näringsrikt och på så vis förhindras övergödning.

Men framförallt är tanken att fågellivet ska få ett uppsving. Från Länsstyrelsen sida hoppas man att arter som gräsand, skedand och svarthakedopping ska trivas vid Frövisjön.

Staffan Andersson
staffan.b.andersson@sr.se