Nedre Dalälven

Ja till myggbekämpning i Dalälven

Regeringen ger nu klartecken till besprutning av de svårt myggdrabbade områdena kring nedre Dalälven, säger miljöminister Andreas Carlgren till SVT:s Rapport.

Besprutningen har tidigare inte tillåtits eftersom området är naturskyddat. Efter att regeringen nu har sagt ja kommer Kemikalieinspektionen att fatta det formella beslutet.

Största delen av kostnaden för bekämpningen, 4 miljoner kronor, bekostar länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Varifrån de resterande 1,4 miljoner kronorna ska komma är i nuläget oklart.