sala

Ännu inte helt klart för besprutning

Igår kväll kom ett efterlängtat besked för de myggdrabbade i Bännbäcksområdet, i den norra delen av Sala kommun.

Regeringen kommer nämligen att klartecken till besprutning av områdena kring nedre Dalälven, där besprutning inte har tillåtits tidigare.

Men det betyder inte att allt nu är klart för att börja bespruta.

Först måste Naturvårdsverket ta tillbaka sitt överklagande.

– Vi beslutar ju nu att vi gör det tillåtet att använda det myggmedel det gäller och sedan kommer Kemikalieinspektionen kunna ge det formella tillståndet till projektgruppen att använda det här medlet, sade miljöminister Andreas Carlgre till Rapport igår.

Men innan besprutningen kan börja så måste Naturvårdsverket dra tillbaka sitt överklagande som tidigare lämnats in till Miljödomstolen, där man motsätter sig besprutning i Nationalpark och naturreservat.

Men när nu regeringen verkar säga ja till besprutning så pekar allt på att man kommer att göra det. Det säger Naturvårdsverkets tillförordnade generaldirektör Björn Södermark nu på morgonen.

– Det vi behöver göra nu är att se till att de överklaganden vi har gjort tidigare nu inte skapar något hinder för att man ska kunna sätta igång snabbt. Så jag räknar med att vi idag under dagen kommer kunna titta närmare på regeringes beslut och sedan utgår jag från att vi kommer återkalla våra överklaganden, säger Björn Södermark.

Hur fort kommer besprutningen kunna vara igång?

– Vi har ju pratat med Miljödomstolen. Sedan ska ju de göra ett avskrivningsbeslut och det räknar jag med att de kan göra redan i morgon.

Vad är det som gör att ni nu drar tillbaka överklagandet?

– Det är två saker. Att vi fått klart för oss att situationen i år var extrem beroende på regnandet och värmen, dessutom gjorde man den bedömningen att man behövde bespruta nationalparken för att få en tillräckligt bra effekt.

När kommer ni att fatta ert formella beslut om att dra tillbaka överklagandet?

– Under dagen räknar jag med att vi gör det.

Så då kan besprutningen börja i morgon?

– Ja.

Jonas Ahlman, SR Uppland
jonas.ahlman@sr.se