Västerås

Uttagsskatt på vindkraftskooperativ

Kristdemokraterna i Västerås har i ett brev till finansdepartementet protesterat mot planerna på en särskild uttagsskatt på vindkraftskooperativ.

- Risken med en uttagsskatt är att det inte kommer att vara lönsamt att äga ett vindkraftskooperativ och att det blir färre som vill anlägga vindkraftparker, säger Kristdemokraten Eric Söderberg.

Som andelsägare i ett vindkraftverk producerar man sin egen el, man får satsa en viss summa men får ett stabilt och billigare elpris. Men då elpriset för egenproducerad el hamnar under marknadspriset så anser Skatteverket att priset är rabatterat och därför ska beskattas, en så kallad uttagsskatt.

Men man är inte ense i alliansen, Sveriges finansminister och moderaten Anders Borg vill att man ska införa en sådan uttagsskatt på vindkraftskooperativ.

- vi hoppas att regeringen och Anders Borg får fram en bra lösning som gör att det blir lönsamt att anlägga vindkraftparker, säger Eric Söderberg

Inte heller Hans Björkström ordförande i Sveriges vindkraftskooperativ tycker uttagsskatt är en bra idé.

- Jag förstår inte logiken och hur man tänker när man vill ha uttagsskatt på vindkraftskooperativ, Säger Hans Björkström.

Sebastian Widman
sebastian.widman@sr.se