Sala

Naturvårdsverkat drar tillbaka överklagan

För en timme sen kom beskedet att Naturvårdverket drar tillbaka sitt överklagande, där de motsatte sig besprutning av mygg i nationalpark och naturreservat i Nedre Dalälvsområdet. Det har de beslutat nu på förmiddagen efter beskedet att regeringen tillåter myggbekämpning i hela området. Det är nu Kemikalieinspektionen som ska fatta det formella beslutet om bekämpning ska tillåtas i bland annat de myggdrabbade Bännbäcks-området, i den norra delen av Sala kommun.