Inget vaccin till ägg-allergiker

Personer som är allergiska mot ägg kommer inte att kunna vaccinera sig mot den nya influensan A/H1N1. Det vaccin som Sverige beställt odlas nämligen fram på det gamla sättet, inuti hönsägg. Det gör att små mängder äggprotein hamnar i läkemedlet. Vissa företag har börjat använda cellodlingar för att framställa vaccinet i stället, men det pandemivaccin som skickas till Sverige i höst är helt och hållet äggbaserat.